مفتول سفید یا اسید شور

 

 

       این محصول عموما در کارخانجات تولید MESH و 3DPANEL و کارخانجات تولید محصولات

 

  جوشی و صفحات مشبک و دیوارهای پیش ساخته ساختمانی تولید و ارائه می گردد.

 

    مفتول در انتهای خط کشش در چند مرحله چربی زدایی شده و به رنگ سفید

 

  صاف و صیقلی در آمده و به سفارش مشتریان عزیز  به اندازه های ( 30 الی 3متر)

 

  شاخه و ارائه می گردد .

 

    همواره فرآیندهای کنترل و تضمین کیفیت در ساختار این محصول مد نظر می باشد .