مفتول آرماتوربندی و قالب بندی

 

     این محصول از میلگردهای سایز 6/5 و 8 میلیمتر با عملیات کشش سرد در کلاف هایی

 

  با قطر 30 سانتیمتر و با وزن ( 15 الی 20 ) کیلوگرم تولید و در کوره های مخصوص

 

  در شرایط خلا در دمای 900 درجه آنیل و بعد از ساعتها به آهستگی دمای اولیه خود را به دست آورده .

 

   محصول تولید شده از نظر سایز و بسته بندی دارای کیفیت بالایی می باشد و

 

  با این که از نظر شیمیایی ماهیت خود را از دست نداده اما از نظر خواص مکانیکی و فیزیکی

 

  بسیار نرم و انعطاف پذیر می باشد .